Zoeken
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden Switch Sports & Fashion

 1. Bestellingen kunnen geplaatst worden via internet, e-mail of telefoon. In geval van een telefonische opdracht zullen wij deze bevestigen middels e-mail.
 2. Switch Sports & Fashion behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 3. Als bestelde artikelen (voorlopig) niet meer, levert Switch Sports & Fashion, na overleg met de client, in prijs en kwaliteit vergelijkbare artikelen.
 4. Verzending is altijd voor risico van Switch Sports & Fashion. Verzendkosten zijn ten laste van de koper. Verzendkosten binnenland: €6,95, vanaf €50,00 franco. Verzendkosten buitenland in overleg.
 5. Switch Sports & Fashion zal veranderingen in artikelen ter goedkeuring aan client voorleggen.
 6. Aftrek van verzendkosten is niet toegestaan. Korting zal door Switch Sports & Fashion, vooraf schriftelijk zijn aangeboden.
 7. Transportschade moet door de koper direct worden gemeld aan Switch Sports & Fashion
 8. Switch Sports & Fashion levert uiterlijk 30 dagen na bestelling aan de koper. Als dit niet gebeurt, dan kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Ook deelleveringen zijn mogelijk. Levertijden en levermogelijkheden blijven verder zonder extra naleverings- en schadevergoedingen wegens vertraagd of niet leveren.
 9. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Geen recht op retour hebben: bedrukte of gevlokte kleding, speciale aanmaak en shirts met door de klant opgegeven benummering.
 10. Bij overschrijding van de betalingstermijn, indien van toepassing, berekenen wij zowel rente- als eventuele incassokosten.
 11. Buitenlandse leveringen geschieden alleen tegen vooruitbetaling.
 12. De door Switch Sports & Fashion l geleverde artikelen blijven eigendom van Switch Sports & Fashion, totdat de betaling op de bankrekening van Switch Sports & Fashion is bijgeschreven.
 13. De door Switch Sports & Fashion geleverde artikelen geldt vanaf het tijdstip van levering een garantie van 6 maanden. Indien bij ongebruikte artikelen binnen 6 maanden productie- of materiaalfouten worden geconstateerd, heeft de koper nog het recht deze goederen terug te sturen en te ruilen tegen hetzelfde, of indien niet meer leverbaar, een vergelijkbaar alternatief artikel. Na 6 maanden heeft de koper geen recht meer op garantie.
 14. Het kopiëren en vermenigvuldigen van onze internetpresentatie of delen daarvan kan alleen onder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Switch Sports & Fashion.
 15. Bij geschillen geldt het Nederlandse recht.
 16. In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden niet werkzaam blijken te zijn, zullen de overige bepalingen wel geldig blijven. Beide partijen verplichten zich onwerkbare bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, die aan de wettelijke normen voldoen. Hetzelfde geldt voor hiaten in de bepalingen. Om de hiaten op te vullen verplichten de partijen zich er toe naar zin en doel van het verdrag te werken en te denken.